Výsledek hledání

Ke vstupu do SAE je dále vyžadováno standardní cestovní zdravotní pojištění s doporučenou výší krytí 30.000 EUR. Vratná kauce ve výši (dle typu pobytu) 1.000,– – 2.000,– AED je místními imigračními orgány požadována od příslušné cestovní kanceláře, zvoucí firmy, osoby či jiného „sponzora“ oproti vystavení víza.