Výsledek hledání

Možná vás překvapí, že obyvatelé Spojených arabských emirátů tvoří jen 20% populace federace. Zbylých 80% zastupují přistěhovalci z Indie, Pákistánu, Bangladéše a Íránu. Charakter země, která je převážně tvořena pouští, určuje i rozvržení obyvatelstva. Drtivá většina jich žije na pobřeží ve městech, přičemž v Dubaji a Abú Dhábí žije 60% všech obyvatel SAE. 95% území je prakticky liduprázdné. Pestré složení obyvatelstva tvoří zajímavý kulturní a národností mix, který je ovšem určován pravidly muslimské víry, který zásadně ovlivňuje životy věřících. Například tu neplatí, že první podává ruku žena. Ruku podává vždy muž.