Výsledek hledání

Historie Dubaje jde ruku v ruce s historií celé Saudské Arábie. První zmínky osídlení oblasti Saudské Arábie sahají někam 5500 př.n.l. Tehdy neurčovala život lidí nekonečná poušť, ale úrodné savany plné zvěře. Koncem doby ledové ovládla celé území poušť a lidé si museli hledat jiné zdroje obživy. Jednak se naučili zpracovávat kovy, především měď. Se zdokonalením zavlažovacího systému se začali malé pouštní osadu rozšiřovat, začaly se pěstovat datle, obilí, ovoce a zelenina. Naučili se využívat velbloudy přepravě zboží, což položilo základ k jejich obchodní činnosti. Velkou devizou byla poloha na půl cesty mezi Evropou a Dálným Východem odkud se dováželo hedvábí, koření a další orientální zboží.